Iň oňat ýol INR 21700-40PC batareýa

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametrler

Adaty parametrler

Dürli önümleriň amaly ssenarileri bilen tanyşlyk

Nominal naprýa .eniýe: 3.7V

Kuwwat görnüşi - simsiz güýç gurallarynda, haşal otlarda we beýleki enjamlarda giňden ulanylýar.Üstünlikleri: gowy yzygiderlilik, ýokary howpsuzlyk we uzak aýlaw ömri

Nominal capacity: 4000mAh@0.2C

Maksimum üznüksiz akym akymy: 5C-20000mA

Öýjüklere zarýad bermek we zarýad bermek üçin daşky gurşawyň temperaturasy: zarýad berlende 0 ~ 45 and we zarýad berlende -20 ~ 60 ℃

Içerki garşylyk: ≤ 20m Ω

Boýy: ≤71.2mm

Daşky diametri: ≤21.85mm
Agramy: 68 ± 2g

Sikl ömri: Adaty atmosfera temperaturasy 25 ℃ 4.2V-2.75V + 0.5C / -1C 600 aýlaw 80%

Howpsuzlyk öndürijiligi: gb31241-2014, gb / t36972-2018, ul1642 we beýleki standartlara laýyk geliň

21700 batareýanyň manysy, adatça daşky diametri 21mm we beýikligi 70.0mm bolan silindr görnüşli batareýany aňladýar.Indi Koreýa, Hytaý, ABŞ we beýleki ýurtlardaky kompaniýalar bu modeli ulanýarlar.Häzirki wagtda satuwda iki sany meşhur 21700 batareýa bar, ýagny 4200mah (21700 litiý batareýa) we 3750mah (21700 litiý batareýa).Has uly göwrümli 5000mAh (21700 litiý batareýa) ýakyn wagtda işe giriziler.

21700 batareýa

21700 batareýanyň daşky görnüşi barada aýdylanda, Tesla agzalmalydyr.21700 batareýa ilki Panasonic tarapyndan Tesla üçin işlenip düzüldi.2017-nji ýylyň 4-nji ýanwarynda inwestoryň metbugat ýygnagynda Tesla “Panasonic” bilen bilelikde işlenip düzülen täze 21700 batareýanyň köpçülikleýin önümçilige başlajakdygyny habar berdi.Bu batareýa gigafabrika super batareýa zawodynda öndüriler.Tesla kompaniýasynyň baş direktory musk, 21700 täze batareýanyň kuwwatynyň dykyzlygynyň dünýädäki iň ýokary energiýa dykyzlygy we iň arzan batareýa bolup, bahasynyň has elýeterli boljakdygyny aýtdy.

2017-nji ýylyň 28-nji iýulynda 21700 batareýa bilen enjamlaşdyrylan Tesla Model3-iň ilkinji partiýasy gowşuryldy we iň pes bahasy 35000 dollar bolan dünýäde ilkinji 21700 arassa elektrik energiýasy ulagy boldy.21700 batareýanyň peýda bolmagy Model3-i şu wagta çenli Tesla üçin iň amatly model etdi.

Tesla Model3 21700 batareýasyny doly işledip, silindr görnüşli batareýanyň kuwwatyny ýokarlandyrmagyň täze tapgyryna gadam basdy.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň