3.7v 4000mah 4500mah 4800mah öýjük 21700 litiý Ion batareýalary

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Kepillik: 1 ýyl
Anod materialy: NCM
Zarýad berilýän: Hawa
Programma: Oýnawaçlar, elektrik gurallary, öý enjamlary, sarp ediş elektronikasy, gaýyklar, golf arabalary, SUBMARINLER, elektrik welosipedleri / skuterler, elektrik halkasy, elektrik ulaglary, elektrik tigirli oturgyçlar, elektrik energiýasy ulgamlary, gün energiýasy saklaýyş ulgamlary, üznüksiz elektrik üpjünçiligi
Batareýanyň ululygy: 21700
Marka ady: BTW
Şahadatnama: CE, UN38.3, MSDS, CB, BIS
Model belgisi: 21700 40PC 45EC
Gelip çykan ýeri: Jiangxi, Hytaý
Agramy: 69 ± 2g
Zarýad beriş gatnaşygy: 1C

Akymyň derejesi: 5C 3C
Saklaýyş görnüşi: Temperatura 20 ℃ ~ 25 ℃;Otnositel çyglylyk: 0 ~ 45% RH
Material: 18650 batareýa
Görnüşi: Batareýa bukjasy üçin
Batareýanyň görnüşi: NCM batareýa batareýalary
Sikl ömri: 800O 8O% -de 1c / 3c
Naprýa .eniýe: 3.7v ~ 4.2v
Akymyň bahasy: 5C 3C
Zarýad beriş nyrhy: 1C
OEM / ODM: Hawa
Içerki garşylyk: ≤25mΩ (AC Impedance, 1000 Hz)
Açar sözler: 3.7v 4000mah 4500mah 4800mah litiý-ion batareýalary

Üstünlikleri

Energyokary energiýa dykyzlygy: Lityum-ion batareýalarynyň ýokary energiýa dykyzlygy bar, ýagny kiçi we ýeňil paketde köp mukdarda energiýa saklap bilýär.Bu olary göçme enjamlar üçin ideal edýär.

Uzyn sikl ömri: Lityum-ion batareýalarynyň uzyn aýlawly ömri bar, ýagny çalşylmazdan ozal güýçlendirilip we köp gezek ulanylyp bilner.Bu olary ýygy-ýygydan zarýad bermegi talap edýän enjamlar üçin tygşytly çözgüt edýär.

Öz-özünden pes zarýad bermek: Lityum-ion batareýalarynyň öz-özünden akyş derejesi pes, bu ulanylmaýan wagty zarýadyny uzak wagtlap saklaýar.Bu olary ýygy-ýygydan ulanylýan enjamlar üçin ideal edýär.

Oryadyň täsiri ýok: Lityum-ion batareýalarynyň ýat täsiri ýok, ýagny umumy kuwwatyna täsir etmezden islendik wagt zarýad berip we zarýad berip bolýar.

Giň işleýiş temperatura diapazony: Lityum-ion batareýalary giň temperatura aralygynda işläp biler we olary yssy we sowuk şertlerde ulanmak üçin amatly edip biler.

Umuman aýdanyňda, 3,7V 4000mAh litiý ion akkumulýatorlary, ýokary energiýa dykyzlygy, uzak aýlawly ömri, pes öz-özüni akdyrmagy, ýadyň täsiriniň ýoklugy we iş temperaturasynyň giňligi sebäpli dürli enjamlar üçin ygtybarly we täsirli güýç çeşmesidir.

Üpjünçilik ukyby

Üpjünçilik ukyby: Günde 80000 bölek / bölek

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak jikme-jiklikleri: Her 21700 batareýa içki gutuda pyçak kartoçkasy bilen bölünýär we soňra daşky gutujyga ýüklenýär.
Port: Şençzhenen

Sorag-jogap

1-nji sorag.Biz kim?
J: Biz Hytaýyň Jiangxi şäherinde ýerleşýäris, 2017-nji ýyldan başlap, içerki bazara (20.00%), Günbatar Europeewropa (15.00%), SouthemEurope (11.00%), Okeaniýa (10.00%) Demirgazyk Amerika (8.00%) satýarys. (8.00%), Gündogar Europeewropa (5.00%), Gündogar Aziýa (5.00%). Afrika (5.00%), Demirgazyk Europeewropa (4.00%), Günorta Aziýa (4.00%), Günorta Amerika (2.00%), Günorta-Gündogar Aziýa (2.00) %), Merkezi.
Amerika (1.00%). Biziň ofisimizde jemi 501-1000 adam bar.

2-nji sorag. Hilini nädip kepillendirip bileris?
J: Köpçülikleýin önümçilikden öň elmydama önümçilikden öňki nusga;Iberilmezden ozal elmydama soňky gözleg.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň