Iň oňat ýol INR 18650-26EC batareýa

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametrler

Adaty parametrler

Dürli önümleriň amaly ssenarileri bilen tanyşlyk

Nominal naprýa .eniýe: 3.7V

Potensial görnüşi - iki tigirli ulag bazary üçin

Nominal capacity: 2500mAh@0.5C

Maksimum üznüksiz akym akymy: 3C-7800mA

Öýjüklere zarýad bermek we zarýad bermek üçin daşky gurşawyň temperaturasy: zarýad berlende 0 ~ 45 and we zarýad berlende -20 ~ 60 ℃

Içerki garşylyk: ≤ 20m Ω

Boýy: ≤ 65.1mm

Daşky diametri: ≤ 18,4mm
Agramy: 45 ± 2G

Sikl ömri: 4.2-2.75V + 0.5C / -1C ≥600 aýlaw 80%

Howpsuzlyk öndürijiligi: Milli standartlara laýyk geliň

18650 litiý batareýa Zarýadyň zarýad beriş prinsipi

Lityum-ion batareýasynyň iş prinsipi onuň zarýad we zarýad prinsipine degişlidir.Batareýa zarýad berlende, batareýanyň polo positiveitel polýusynda litiý ionlary emele gelýär we öndürilen litiý ionlary elektrolit arkaly negatiw polýusa geçýär.Negativearamaz elektrod hökmünde uglerod köp mikropora eýe bolan gatlakly gurluşa eýe.Negativearamaz elektroda ýetýän litiý ionlary uglerod gatlagynyň mikroporlaryna ýerleşdirildi.Lityum ionlary näçe köp goýulsa, zarýad beriş ukyby şonça ýokarydyr.

Şonuň ýaly-da, batareýa zarýad berlende (ýagny batareýany ulanmak prosesi), otrisatel elektrodyň uglerod gatlagyna ornaşdyrylan litiý iony çykyp, polo positiveitel elektroda gaýdyp geler.Litium ionlary polo positiveitel elektroda näçe köp gaýdyp gelse, çykaryş kuwwaty şonça ýokarydyr.Adatça göz öňünde tutulýan batareýanyň kuwwaty zarýad beriş ukybydyr.

18650 litiý batareýa

Lityum-ion batareýalarynyň zarýad beriş we zarýad beriş prosesinde litiý ionlarynyň polo positiveitel polýusdan otrisatel polýusa polo positiveitel polýusa geçýändigini görmek kyn däl.Lityum-ion batareýasyny çaýkanýan oturgyç bilen deňeşdirsek, çaýkanýan oturgyjyň iki ujy batareýanyň iki polýusy, litiý iony bolsa titreýän oturgyjyň iki ujunda yza gaýdyp gelýän ajaýyp türgen ýalydyr.Şonuň üçin hünärmenler litiý-ion batareýasyna ýakymly at çaýkanýan oturgyç batareýasyny berdiler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň