Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Jiangxi Better Way New Energy Technology Co., Ltd.” PingXiang şäherinde ýerleşýär, JiangXi welaýatynyň hökümeti tarapyndan getirildi.Zawodymyzda 50000000.00RMB, we 60000Square Meters ussahanasy we 700 töweregi gowy taýýarlykly işçi hasaba alyndy Hytaýyň Jiangxi şäherinde 18560/21700/32700 omöriteleşdirilen Lityum ion batareýasy we lifepo4 batareýasy öndürmekde ýöriteleşen iki zawodymyz bar. .E motosikl welosiped.E skuter.Uptiýaçlyk.açyk meýdanda.gün / ýel energiýasyny saklamak we ş.m. Zawod ISO9001 we ISO14001-den geçdi;Önüm şahadatnamasy, CE, CB, CQC, BIS, ýetmek, ROHS, UL, Meihua hasabaty, EUB batareýasynyň görkezmesi, PSE, BMG doly hasabaty we ş.m. localerli hökümetiň has gowy kömek syýasaty.Iň uly artykmaçlygymyz: Kärende tölegi we zähmet bahasy bilen birmeňzeş ýokary hilli önümi bolan “Pirce” häzirki baş zawoddan has arzan. Geljekdäki iş üçin bize goşulmak üçin hoş geldiňiz.

gaýybana
kompaniýa-img-03
kompaniýa-img-01
gaýybana

Kompaniýanyň maglumatlary

Iş görnüşi Öndüriji, Söwda kompaniýasy / Urt / Sebit Jiangxi, Hytaý
Esasy önümler Lityum batareýa öýjügi, 18650 batareýa öýjügi,
Lifepo4 batareýasy, 21700 batareýa öýjügi, Lityum batareýa paketi
Jemi işgärler 501 - 1000 adam
Jemi ýyllyk girdeji ABŞ-nyň 100 million dollaryndan ýokary Bellenen ýyl 2017
Esasy bazarlar Içerki bazar 20.00%
Günbatar Europeewropa 15.00%
Günorta Europeewropa 11.00%
Söwda bellikleri (8) Gaýtadan zarýad berilýän batareýa, Söwda belligini hasaba alyş şahadatnamasy, Söwda belligini hasaba alyş şahadatnamasy, Söwda belligi

Näme üçin bizi saýlamaly?

Dürli gatlakdaky dostlary ýokary hilli önümler we ýokary derejeli hyzmat bilen üpjün etmek üçin ýokary hilli bolarys.

Gyssagly sargytlaryňyza çeýe önümçilik wagtlary.

Zawodyň eýesi, hünärmen dizaýn topary iň gowy bahany üpjün edýär.

24 sagat gyssagly kömek bermek üçin hünärmen satuw topary.

60000 inedördül metr iş dükany we 700 töweregi gowy taýýarlykly işçi.

Annualyllyk ýokary önüm, bol hilli önümler.

Önümlerde litiý batareýasynyň ähli şahadatnamalary bar.

Zawod barada maglumat

Zawodyň ululygy 50,000-100,000 inedördül metr
Zawod ýurt / sebit # 16 Jin Guang ýoly anuan senagat seýilgähi uanuan etraby Ping Sýan şäheri Jiang XI welaýaty
Önümçilik çyzyklarynyň sany 4
Şertnama önümçiligi OEM hyzmaty hödürlenýär, dizaýn hyzmaty hödürlenýär, alyjy belligi hödürlenýär
Ualyllyk çykyş bahasy ABŞ-nyň 100 million dollaryndan ýokary